De Organisator

Gids in medezeggenschap

Vraagbaken

Bij de volgende adviseurs kunt u terecht voor uw vraag over een medezeggenschapsonderwerp.
Lees ook de toelichting bij het gebruik van de vraagbaken.

Henny Bouman  

Henny Bouman

Vraagbaak personeelsbeleid

Henny werkt voor HBL Advies aan coaching, advies en het opstellen van documenten of teksten, meestal in de rol van ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

Ze adviseert u deskundig, zorgvuldig en snel over alles wat te maken heeft met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en het functioneren van de ondernemingsraad.

Ik zie - en help - mensen en groepen graag groeien.

     
 

Derk Domela

Vraagbaak medezeggenschapsrecht

Bij Bosch Advocaten adviseert Derk ondernemingsraden. Hij onderhandelt als dat kan en procedeert als het nodig is.

Bij Bosch Advocaten geloven wij dat het recht ergens toe dient en dat wij er zijn om u daarmee te helpen. Verwacht van ons geen eindeloos verhaal en een advies waar u geen kant mee op kunt. Verwacht van ons duidelijkheid.
Bosch Advocaten is een klein kantoor, maar kan zich door zijn specialisatie meten met de grootste. U heeft het voordeel van korte lijnen en een advocaat die weet waar hij over praat. 

     
 

Hans Heerings

Vraagbaak fusie en overname
Vraagbaak OR-verkiezing
Redacteur OR.nl

Hans werkt bij Contrast Advies als adviseur en opleider van ondernemingsraden. 

Als de bedrijfsleiding rekening houdt met de kennis, ervaring en mogelijkheden van de werknemers, en luistert naar de ondernemingsraad dan is de kans op goede besluiten en betrokkenheid van de medewerkers groter. Dat is voordelig voor personeel en onderneming.

     
 

Frank Hendriks

Vraagbaak reorganisatie

Frank werkt bij Basis & Beleid als adviseur van ondernemingsraden.

Ik geniet van het helpen van ondernemingsraden om de informatieachterstand en het verschil in macht met het management recht te trekken. Werknemers weten vaak heel veel van hun eigen bedrijf, maar dat wordt doorgaans genegeerd in de besluitvorming. OR-leden kunnen daardoor onzeker zijn. Ik ondersteun hen hierbij door hun kennis van het bedrijf te verbinden met mijn expertise. Als ik er in slaag om met mijn financiële deskundigheid en ervaring met organisatieverandering werknemers invloed te geven dan geeft me dat voldoening.

     
 

Hans van den Hurk

Vraagbaak arbeidsvoorwaarden

Hans werkt bij Hans van den Hurk Advies als adviseur en opleider van ondernemingsraden en publicist over medezeggenschap.

Hij is een autoriteit op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Zijn specialiteiten zijn sociale plannen, reorganisaties, fusies en harmonisatietrajecten. Kenmerkend voor zijn aanpak is dat hij zijn eigen praktijkervaring en kennis van wetgeving graag mixt met de kennis van de lokale omstandigheden van zijn opdrachtgevers. Zo kan een advies tot stand komen dat gedegen is èn kan rekenen op draagvlak.

Betrokken medewerkers maken het verschil tussen goed en voortreffelijk presteren.

     
 

Marja van Kerkhof

Vraagbaak (ambtelijk) secretariaat en communicatie

Bij Het OR-secretariaat organiseert Marja met een team van ambtelijke secretarissen tijdelijke ondersteuning in de dagelijkse praktijk van ondernemingsreaden. in de vorm van begeleiding en advies.

Fungerend als procesbewaker, kennisdrager, uitvoerder, organisator en adviseur schept de ambtelijk secretaris de randvoorwaarden waaronder de OR inhoudelijk optimaal zijn werk kan doen. In deze rollen draagt de ambtelijk secretaris bij aan de productiviteit van de ondernemingsraad.